Er zijn veel onduidelijkheden over de nieuwe regels en certificeringen omtrent het veilig vervoeren van rolstoelen en scootmobielen.
De zogenaamde code VVR ( Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden ) en de eisen volgens de ISO 7176-19.

Code VVR en ISO 7176-19, wat houdt dat in?
Wij geven u graag uitleg hierover en verwijzen u naar websites die u hierover meer kunnen vertellen.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat vanaf 1 juli 2019 deze nieuwe regels gingen gelden, maar helaas is gebleken dat dit om praktische redenen niet haalbaar was. Deze overgangsregeling is dan ook verlengd tot 1 juli 2020.

Nieuwe code VVR:
Vanaf 1 juli 2019 mag alleen een crash geteste rolstoel ( conform ISO 7176-19, zichtbaar door haaksymbool, zie elders ) nog als vervangende zitplaats dienen.
Overige passagiers dienen een overstap te maken naar een reguliere zitplaats, passagiers met een scootmobiel dienen buiten de taxi uit te stappen en een overstap te maken naar een reguliere zitplaats, De scootmobiel kan mogelijk als bagage worden meegenomen, mits deze door de chauffeur goed vastgezet kan worden.
Passagiers met een complexe/aangepaste rolstoel die ( volgens de leverancier ) niet crash getest* kan worden vanwege de complexiteit, mogen vanaf 1 juli 2019 alleen nog individueel vervoerd worden.

Update 16 mei 2019:
In aanloop naar de deadline van 1 juli 2019 zijn praktische problemen naar voren gekomen naar aanleiding waarvan de betrokken partijen hebben besloten om de overgangsregeling van de code VVR met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2020.
Zo zijn er rolstoelgebruikers die niet tijdig over een crash geteste rolstoel kunnen beschikken. Zij zouden niet vervoerd kunnen worden of zouden onnodig gebruik moeten maken van individueel vervoer. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die geen individueel vervoer faciliteren. Met deze opdrachtgevers willen we het gesprek aangaan om de noodzaak van veilig vervoer voor rolstoelgebruiker, medepassagiers en chauffeur duidelijk te maken.
Hiervoor is meer tijd nodig. Vandaar dat besloten is de overgangstermijn met 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2020. In de tussentijd dienen rolstoelgebruikers van de juiste rolstoel te worden voorzien.
De overige inhoud van de Code VVR blijft onverminderd van kracht.

Code VVR en de scootmobiel:
Een scootmobiel voldoet vrijwel nooit aan de eisen van ISO 7176-19 en kan derhalve niet als
vervangende zitplaats dienen in een voertuig. Een scootmobiel wordt verstrekt als iemand in staat wordt geacht een beperkte afstand te lopen. Dat betekent ook dat de gebruiker in staat wordt geacht een overstap naar en van een reguliere zitplaats te maken en – met enige hulp – het voertuig via de reguliere ingang te betreden. De scootmobiel kan mogelijk als bagage worden meegenomen, mits deze door de chauffeur goed vastgezet kan worden.
De chauffeur is verantwoordelijk voor het in- en uitrijden van een scootmobiel. De chauffeur laat de passagier daarom buiten het voertuig uitstappen en begeleidt hem/haar via de normale ingang naar een vaste zitplaats. De chauffeur duwt de scootmobiel vervolgens “op handkracht” via de lift naar binnen en zet deze vast als bagage.
Mocht de passagier niet in staat zijn de trap op opstap te nemen, dan kan ervoor gekozen worden hem of haar staand op de lift het voertuig te laten betreden. Daarbij is het een absolute voorwaarde dat de chauffeur de passagier zeer goed begeleidt. De chauffeur zorgt ervoor dat de passagier zich goed vasthoudt aan een handrail, gaat zelf mee op het platform, houdt zichzelf goed vast en biedt extra bescherming aan de passagier! Een vervoerder kan er voor kiezen een eenvoudige rolstoel ter beschikking te stellen om de passagier in het voertuig te rijden, echter dit kost veel extra tijd. Als deze werkwijze niet mogelijk is, zal een rit geweigerd worden.

Indien u nog meer wilt weten over dit onderwerp verwijzen wij u naar de volgende website:
https://www.sociaalfondstaxi.nl/index.php/werknemer/opleidingen-sft/code-vvr